Pomiar O2 w kompostowniach

Kompostowanie to proces biologicznego dojrzewania materii organicznej, który umożliwia recykling odpadów organicznych do produkcji nawozu.

W kompostowniach czas i sposób naturalnego rozkładu substancji organicznych są przyspieszane i monitorowane poprzez stałą kontrolę niektórych ważnych parametrów, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Jednym z tych parametrów jest tlen, który jest niezbędny dla optymalnego procesu i ściśle związany z warunkami życia mikroorganizmów.

Sonda tlenku cyrkonu ZO2-3I-C060, stosowana w tunelach kompostowych, zapewnia odpowiednie natlenienie poprzez pomiar tlenu w obiegu powietrza recyrkulacyjnego.

Wyposażony w zintegrowaną elektronikę i cylinder odprowadzania kondensatu, który pełni funkcję komory chłodniczej, umożliwia oddzielenie kondensatu przed pomiarem, zapewniając w ten sposób odpowiednią ilość powietrza do czujnika.

NASZE PRODUKTY DO TEGO ZASTOSOWANIA

Sonda z tlenku cyrkonu do pomiaru O2

Zintegrowana elektronika z cylindrem odprowadzania skroplin
Temperatura dymu do 600 °C
Zakres pomiarowy0.3… 25% O2
Dokładność 1% pełnej skali
Kalibracja w otaczającym powietrzu
Zakres 0… 20,9 lub 0… 25 O2%, programowalny
Wyjście4… 20 mA aktywne lub pasywne
Zasilanie 24 V DC

Dokumentacja