Kariera

Oferując: HW21

Hardware Designer / Projektant sprzętu

Projektant sprzętu dla rozwoju płytek elektronicznych w dziedzinie automatyki i pomiarów.

Kandydat musi posiadać następujące umiejętności/wiedzę:

  • Urządzenia mikroprocesorowe
  • Elektronika analogowa, techniki pomiarowe i kondycjonowanie sygnału
  • Zasilacze impulsowe AC/DC, DC/DC
  • Normy CE i zagadnienia EMC
  • Korzystanie z elektronicznego CAD (najlepiej OrCAD)

Wymagane jest:

  • Doświadczenie 2/5 lat.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.

Selekcja jest zgodna z zasadą równych szans (L.903/77). Zainteresowane strony proszone są o przesłanie szczegółowego CV pocztą elektroniczną na adres selection@ascontecnologic.com z dopiskiem: Ascon2021