Systemy SAE oraz SME

W trosce o środowisko, europejskie dyrektywy wdrażane przez przepisy krajowe i regionalne, regulują emisje do atmosfery i określają stały monitoring zanieczyszczeń.

Monitorowanie emisji ma zatem ogromne znaczenie w działaniu zakładów przemysłowych i wymaga stosowania zaawansowanych i innowacyjnych systemów.

Ascon Tecnologic opracowuje systemy analityczne, standardowe lub niestandardowe, zgodnie z Dekretem legislacyjnym TUA nr 152/06 z późniejszymi zmianami, część V, załącznik VI oraz przepisami regionalnymi.

Systemy wykorzystują analizatory z certyfikatem QAL1, oparte na najlepszych technologiach dostępnych na rynku (BAT), zdolne do pomiaru O2, CO, NO, NO2, NOx, SO2, CO2, NH3, COT, PLV, natężenia przepływu itp. Analizatory są instalowane w szafy lub kabiny analityczne zdolne do zarządzania pobieraniem próbek gazu i jego uzdatnianiem, kalibracją i logiką działania.

Oprogramowanie do gromadzenia, nadzorowania i przetwarzania danych oblicza średnie ze względnymi wskaźnikami ważności w celu porównania z ograniczeniami prawnymi.

Systemy analityczne i oprogramowanie mogą być wyposażone w funkcje weryfikacyjne QAL2 i QAL3.

Aplikacje

  • Cywilne i przemysłowe zakłady ciepłownicze
  • Zakłady kogeneracyjne
  • Ciepłownie miejskie
  • Elektrownie na biomasę
  • Analiza procesow
Poproś o ofertę

    Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: