Pomiar CO dla maszyn do prażenia

Proces prażenia i bezpieczeństwo: ciągły
pomiar tlenku węgla

Prawdziwe ryzyko podczas prażenia: samospalenie się produktu.

Konsekwencje:

Uszkodzenie surowca
Utracona produkcja
Uszkodzenie maszyny

Dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru w maszynie do prażenia!

Wysoka wartość CO wskazuje na początek pożaru.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu ilości tlenku węgla, możliwa jest natychmiastowa interwencja w fazie prażenia.

NASZE PRODUKTY DO TEGO ZASTOSOWANIA:

 

 • Analizator podczerwieni in-situ NDIR (ZCO)
  Średni pomiar tlenku węgla w całym przekroju komina
  Szybka instalacja
  Łatwa kalibracja
  Niezawodność
  Minimalna konserwacja