NOTA PRAWNA

  1. Wszystkie strony składające się na strony internetowe www.ascontecnologic.com (zwane dalej „Witryną”) zostały przygotowane wyłącznie w celu dostarczenia informacji Użytkownikom sieci.
  2. Witryna nie stanowi nagłówka gazety i nie jest Produktem Redakcyjnym, nie ma charakteru okresowego i jest aktualizowany w możliwie najkrótszym czasie.
  3. Informacje i materiały publikowane w Witrynie (zwane dalej „Zawartością”) są doglądane i utrzymywane z najwyższą starannością, jednakże faktem jest, że mogą wystąpić nieścisłości lub błędy, wszakże są one niechciane.
  4. Właściciel Witryny internetowej zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania i usunięcia jednej lub wszystkich jej Zawartości, a także do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Witryny internetowej lub jej Zawartości w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia oraz według własnego uznania.
  5. Wszystkie Zawartości znajdujące się w Witrynie internetowej są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego (ustawa nr 633 z 1941 r.). Użytkownik nie ma prawa do ich wykorzystywania ani powielania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem tych, które wyraźne są przeznaczone do pobrania i które zostały wcześniej przygotowane do tego celu.
  6. Znaki towarowe i/lub inne znaki wyróżniające w Witrynie są wyłączną własnością Ascon Tecnologic Srl i/lub innych podmiotów i nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób, ani w jakiejkolwiek formie, ani z jakiegokolwiek powodu. W przypadku wątpliwości co do technicznej zawartości Witryny należy skierować zapytanie do Ascon Tecnologic Srl.
  7. Swobodnie linkować można wyłącznie do strony głównej Witryny, o czym należy poinformować Właściciela Witryny, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@ascontecnologic.com. Wyraźnie zabrania się wyświetlania Witryny w trybie kadrowania (framing), dublowania (mirroring modes) czy głębokiego linkowania (deep link) bez uprzedniej pisemnej zgody, o którą należy poprosić właściciela Witryny pocztą elektroniczną pod adresem info@ascontecnologic.com.
  8. Wszystkie dokumenty znajdujące się w Witrynie oraz wykorzystywane do nich oprogramowanie są chronione obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Relacja pomiędzy właścicielem Witryny a Użytkownikiem nie może być w żaden sposób rozumiana jako relacja o charakterze doradczym i/lub o charakterze zawodowym.
  10. Witryna internetowa jest własnością Ascon Tecnologic Srl. Via Indipendenza, 56 – 27029 Vigevano (PV) – Włochy.