X36P

Regulator do agregatów chłodniczych z wyjściami częstotliwościowymi/napięciowymi do sterowania falownikami sprężarki

Elektroniczny sterownik do zastosowań chłodniczych z regulacją PID lub histerezową (ON/OFF) i kontrolą odszraniania w zaprogramowanych godzinach (zegar czasu rzeczywistego) lub w odstępach czasu.
Przyrząd posiada modulowane częstotliwościowo lub analogowe wyjście cyfrowe, do 4 wyjść przekaźnikowych, do 4 wejść dla sond temperatury i 2 wejścia cyfrowe. Może być również wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 i zegar-kalendarz (scheduler), który umożliwia aktywację funkcji HACCP, która pozwala na zapamiętanie ostatnich 10 alarmów.
Programowanie parametrów i ich wizualizacja może odbywać się poprzez panel zewnętrzny 78×35 (P34) komunikujący się przez szeregową magistralę sieciową lub, w przypadku jej braku, możliwe jest użycie przełączników DIP umieszczonych z tyłu przyrządu.

    Specyfikacja techniczna

    Dokumentacja

    Richiedi un'offerta